باید که با دعای ابوطالب

آرم به لب ثنای ابوطالب

باب ائمه همدم پیغمبر

جان جهان فدای ابوطالب

باید ملک ستاره بیفشاند

چون گل به خاک پای ابوطالب

باشد به مکه گر چه مزار او

در قلب ماست جای ابوطالب

اوصـاف مـا کم آورد از شأنش

پیغمبر و علی است ثناخوانش

اسلام بر ولایت او نازد

پیغمبر از حمایت او نازد

جود است سائل کرم و جودش

دریا هم از عنایت او نازد

هم شهر مکه دور سرش گردد

هم کعبه بر سقایت او نازد

توحید فخر کرده به توحیدش

تاریخ بر حکایت او نازد

در روی او فروغ ولی پیدا

آیینـۀ جمـال علـی پیدا

اسلام بود، بود و نبود او

گویند اهل‌بیت درود او

انوار حیدر است به روی وی

پشت محمّد است وجود او

گفتار اوست نعت رسول‌الله

آیات سرمدی است سرود او

بر چهره می‌شکفت چو باغ گل

لبخند مصطفی به ورود او

با مسلمین کنند چو میزانش

سنگین‌تـر است کفۀ ایمانش

الحق که اوست حامی پیغمبر

الحق که شخص اوست ابوالحیدر

هر کس که شک نمود به ایمانش

حتماً بوَد به دین نبی کافر

باور کنید بین همه اصلاب

صلب شریف اوست علی‌پرور

جز از صدف به دست نیاید در

هرگز خزف برون ندهد گوهر

از این پدر علی به وجود آید

تا نـزد او ملک به سجود آید

تا بود دوست‌دار محمّد بود

تنها نه دوست، یار محمّد بود

تنها نه یار بود خدا داند

حامی و جان‌نثار محمّد بود

مثل علی که دور نبی می‌گشت

پیوسته در کنار محمّد بود

حتی به وقت مرگ وجود او

هر لحظه بی‌‌قرار محمّد بود

«میثم» که بوده مدح‌سرای او

چندیـن قصیده گفته برای او

نوع مطلب : وفات حضرت ابوطالب (ع)، 
برچسب ها : غلامرضا سازگار،
لینک های مرتبط :


بابای علی هستی و جان قربانت

 

یاری رسول کرده ای با جانت

 

محشر، تو و خلق را اگر حق سَنجَد

 

بالله که برتری تو در ایمانت

 

×××

 

با جان و دل مدافع شخص پیمبری

 

در روز حشر از همه خلق برتری

 

پورت علی قسیم بهشت و جهنم است

 

کافر هر آن کسی است که گوید تو کافری

نوع مطلب : وفات حضرت ابوطالب (ع)، 
برچسب ها : علی اصغر انصاریان،
لینک های مرتبط :


ای همه جا یار رسول ‌خدا

 

محـرم اسـرار رسول ‌خدا

 

عاشق و دلـدادۀ ختـم رسـل!

 

پارۀ دل در قـدمت شاخـه گل

 

کفـر ز اسـلام تـو انـدر ستوه

 

کفۀ ایمان تو سنگین چو کوه

 

وصل نبـی را همـه ‌جـا طالبی

 

حامــی اســلام ابــوطالـبی

 

قـدر تـو برتـر ز تمـام قریش

 

نجـل تـو آقـا و امـام قـریش

 

حامی جان بـر کف پیغمبـری

 

جان به فدایت که اباالحیدری

 

قلب محبـان علـی مشهـدت

 

پشت نبی گرم شد از اشهدت

 

حضرت صادق، شه دنیا و دین

 

حجـت حـق، کعبـۀ اهـل‌یقین

 

گفت ز هـر مؤمـن یکتـاپرست

 

کفۀ ایمـان تـو سنگین‌تر است

 

صلـب تـو بایـد که علی پرورد

 

حجــت حــی ازلــی پــرورد

 

صلب تو دریا و علی گوهـرش

 

خواجـۀ لـولاک، ثنـاگستــرش

 

یـار و طرفــدار محمّــد تویی

 

شـاخص انصـار محمّــد تویی

 

رفتـن تـو غـربت اسـلام شـد

 

روز محمّـد ز غمـت شـام شـد

 

داشت پیمبر ز غمت حال حزن

 

سال وفات تو شدی سال حزن

 

روح خدایـی بـه تـن پـاک تو

 

لاله ایمـان دمـد از خـاک تـو

 

صدق و خلوص تو قبول خداست

 

زائـر قبـر تـو رسـول خـداست

 

قلب نبی سوخت بـه یـاد غمت

 

اشک علـی ریختــه در ماتمت

 

ســلام مخصـوص خـداوند تو

 

بر تو و بـر همسـر و فرزنـد تو

 

جز تـو که بـر خـدا ولی پرورد؟

 

جعفـر طیــار و علـی پــرورد؟

 

نسل عقیلت شهدای حسین

 

مسلمت اولین فدای حسین

 

تا که سحر صبح شود روز شام

 

بر تـو و ابنـاء تـو بـادا سـلام

نوع مطلب : وفات حضرت ابوطالب (ع)، 
برچسب ها : غلامرضا سازگار،
لینک های مرتبط :


شده طوطىّ طبع من ثناخوان ابوطالب

تمام هستیم بادا به قربان ابوطالب


كه جز معصوم باید دم زند از حقّ عرفانش؟

نه هر كس آشنا باشد به عرفان ابوطالب


نظیر لیلة القدرى كه ناپیدا بود قدرش

عیان بر خلق نبود قدر پنهان ابوطالب


به ایثار و خلوص و عشق و عرفان و جوانمردى

گواهى مىدهد اشعار دیوان ابوطالب


بود لعن خدا بر هر كه او را مشركش خواند

كه غرق نور حق باشد دل و جان ابوطالب


چه توفیقى از این بهتر كه باباى على باشد؟

بنازم من به این توفیق شایان ابوطالب


به میلاد على لوحى براى تسمیت آمد

خدا بگذاشت آن را روى دامان ابوطالب


مپرس از من كه جانان ابوطالب كه مىباشد؟

بود شخص رسول اللَّه جانان ابوطالب


از آن روز الستى كه براى یارى احمد

تعهّد داد، ثابت ماند پیمان ابوطالب


سبب شد تا نبى آیین خود را منتشر سازد

تلاش بى امان، سعى فراوان ابوطالب


چنین فرمود پیغمبر، كه از ایمان خلق اللَّه

وزینتر هست اندر كفه، ایمان ابوطالب


یقیناً »ملتجى« با ذكر این اشعار ناقابل

نگردد نا امید از لطف و احسان ابوطالب


على اصغر یونسیان

نوع مطلب : وفات حضرت ابوطالب (ع)، 
برچسب ها : علی اصغر یونسیان،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 خرداد 1392 :: نویسنده : خادم الرضا

اى ابوطالب درود ما به جسم و جان تو

اى كه تمجید از فداكاریت یزدان مى کند


گر تو مخفى داشتى ایمان خود را كردگار

خانه ات را پایگاه عشق و ایمان مى كند


اى ابوطالب تو عمران و على موساى توست

آنكه خدمت بر درش موسى بن عمران مى كند


فى المثل احمد چو موسى و على هارون اوست

سرپرستى زین دو را حق بر تو احسان مى كند


اى ابوطالب چنان كز حق حمایت مىكنى

این على یارى از او با تیغ برّان مى كند


گر تو در باطن حمایت از پیمبر مى كنى

او به ظاهر یارى از ختم رسولان مى كند


گر تو تا سرحدّ امكان مىكنى یارى ز دین

او طرفدارى ز دین ما فوق امكان مى كند


آن بنایى را كه با دست نبى و ز جهد تو

پایه ریزى شد على تحكیم بنیان مى كند


این على بر آرزوهایت تجسم مى دهد

این على تبلیغ حق ترویج قرآن مى كند


پایه هاى بت پرستى را بر اندازد زِ بُن

روزگار بت پرستان را پریشان مى كند


پرده هاى جهل را از هم بدرّد تار و پود

كاخهاى شرك را با خاك یكسان مى كند


سید رضا موید

نوع مطلب : وفات حضرت ابوطالب (ع)، 
برچسب ها : سید رضا موید،
لینک های مرتبط :


ای سراپـا صفا ابـوطالب!

یـاور مصطفا ابـوطالب!

پای تا سر حقیقت ایمان

حامی دین مروّج قـرآن

بوی عطر بهشت در نفست

صلوات خدا به هر نفست

مصطفی متکی به ایمانت

جان خلق جهان به قربانت

ای تو آرامش دل احمد!

همه جا شمع محفل احمد!

 

چون پـدر در کنار پیغمبر

عم ختم رسل، ابـو الحیدر

پدری پاک چون تو می‌باید

تا که از صلب او علی آیـد

در ثنای تو ای به حق ناطق

این چنین گفت حضرت صادق:

«گر بـه خلقت کنند میـزانت

باز سنگین تـر است ایمانت»

بـه خلوصت پیامبر نـازد

شیر حق بر چنین پدر نازد

خط و مشیت مرام و ایدۀ ما

خاک پایت شفای دیـدۀ ما

 

تـو بـه چشم رسول محترمی

پـاک ماننـد پـردۀ حـرمی

عقل اول محمّـد و محمـود

از تـو و از شهادتین تـو بود

مصطفی یـار و یاورت خواند

کافر است، آنکه کافرت خواند

چار نجل تو چار نور جلی است

جعفر و طالب و عقیل و علی است

جعفرت را زاقتـدار و جـلال

ذات حق در بهشت داده دو بال

تـا بـه امر خدای بنده نـواز

در جنان با ملک کند پـرواز

 

طالبت طالب محمـد بـود

غرق در نور پاک احمد بود

از عقیل تو عقل مفتخر است

یـاور عترت پیامبر است

پسران عقیل تـو همه پاک

«بابی انت روحنا لفداک»

تو نبی را بـه هر بلا سپری

تـو تمام ائمـه را پـدری

افتخارت به کل خلق خداست

که عروس تو حضرت زهراست

پسران تـو بحرهای علوم

دختران تـو زینب و کلثوم

 

روزها روز یـادوارۀ تـوست

سال‌ها سربه سر هزارۀ توست

شیخ اصحاب خواجۀ لولاک

باز هم گویمت «لروحی فداک»

داغ تو سوخت قلب احمد را

خیز و بیـن گریۀ محمّد را

سال حزن رسول شد آن سال

کز بدن زد همای روحت بال

ای سلام همه به جان و تنت

کرد شیر خدا عـلی کفـنت

پیکرت را علی نهاد به خاک

ای تنت همچو روح مؤمن، پاک

 

بر پیمبر غم تو مشکل شد

خاکت از گریه علی گل شد

رحمت حق به روح پاکت باد

اشک "میثم" نثار خاکت باد

نوع مطلب : وفات حضرت ابوطالب (ع)، 
برچسب ها : غلامرضا سازگار،
لینک های مرتبط :
شعر هیئت
www.heydariam.ir
درباره وبلاگ

تمامی حقوق این وبلاگ متعلق به حضرت زهرا (س) میباشد و استفاده از مطالب آن بدون هیچ قید و شرطی آزاد است.
یا علی ...

مدیر وبلاگ : خادم الرضا
موضوعات
نویسنده
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو